Kumpulan Ucapan Idulfitri dalam Bahasa Jawa yang Menyentuh Hati, Cocok untuk Saling Memaafkan
Ucapan Idulfitri. (Ist.)
Ucapan Idulfitri. (Ist.)

JAKARTA, KalderaNews.com – Hari Raya Idulfitri alias Lebaran tinggal menunggu hari. Kemungkinan kita akan merayakan Lebaran bersama pada Senin, 2 Mei 2022.

Momen Idulfitri menjadi saat yang tepat untuk saling berbagi kegembiraan sekaligus saling bermaaf-maafan, baik secara langsung tatap muka ataupun melalui media sosial.

BACA JUGA:

So, inilah kumpulan lengkap inspirasi ucapan Idulfitri dalam bahasa Jawa yang bisa kamu bagikan kepada kerabat, sahabat, teman, atau tetangga dekat melalui media sosial:

 1. Ing dinten riyadin menika, mugi sedoyo kalepatan sageto dipangapunten.
 2. Sugeng Riyadi Idufitri 1443 H. Bilih kulo gadah kalepan ageng teng panjenengan, nyuwun kawelasan diampuni.
 3. Kula lan keluarga, ngaturaken wilujeng Idulfitri 2022 nyuwun agunging pangapunten dening kalepatan, mugi kito sedoyo kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah.
 4. Ing dinten riyadin menika, kula nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan lahir dumugining batin. Mugi Gusti Allah ingkang kuoso paringi kito sesoyo ridho lan rahmatipun. Langkung ngaturaken sugeng riyadin.
 5. Dinten menika, dinten bakdo riyadi menawi kula gadah kalepatan ingkang disengojo lan mboten disengojo dumateng panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang katah.
 6. Ngaturaken sugeng riyadi, mugi sedoyo lepat tansah di pangapunten, mugi doso kula lan panjenengan dilebur ing dinten agung menika.
 7. Kulo nyuwun agunging pangapunten dening sedanten, mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Agung lan Maha Mirah. Amin.
 8. Sucining ati, tumatining laku. Ngaturaken sugeng riyadi 2022. Mbok bilih kulo wonten kalepatan nyuwun agunging samudro pangaksami panjengan.
 9. Sugeng Idulfitri kanggo umat Muslim ing saindenging jagad. Mugi ing pumhkasaning wulan Ramadan niki nambahake sedaya keturutan kita nalika urip ing jagad iki. Yen tembung-tembung lara, prilaku, banjur ing dina fitri iki kito nyoba ngresiki awake dhewe. Sugeng riyadi.
 10. Sedurunge srengenge singlup ing sonten menika, kulo badhe nepangaken minal aidzin wal faizin pangapunten lahir digining batin saka njero atiku.
 11. Kulo ngaturaken sugeng riyadi kagem jenengan lan keluarha. Kulo nyuwun pangapunten dhumateng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentunipun sing disengaja utawi mboten sengaja.
 12. Ngaturaken wilujeng Idulfitri, nyuwun agunging pangapunten ingkang katah. Mugi kitobsedoyo kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah, Amin.
 13. Sucining ati, tumatining laku ngaturaken sugeng riyadi, bilih kulo wonten kelepatan dateng panjenengan lan keluarga nyuwun agunging samudro pangaksami ingkang katah.
 14. Ngaturaken sugeng riyadi 1 Syawal 1443 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqobbal Ya Karim. Kullu Amiin Wa Antum Bikhoir. Mugi gusti Allah tansah paringi hidayah. Maghfiroh saha barokah dumateng kula jenenngan sedaya. Rahayu ingkang tinemu.
 15. Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat kulo dening jenengan nyuwun pangapunten.
 16. Kula nyuwun agunging pangapunten amargi sedanten kalepatan kulo lahir dumugining batin mboten langkung ngaturaken sugeng riyadi sedoyo mawon.
 17. Srengenge Idul Fitri anggawa pangarep-arep marang kita sedanten. Silaturahim tansah terjalin kanggo rumakete ati. Kita sedaya caos pangapura kanthi tatah nglaleake kalepatan liyan gawe tentreme ati.
 18. Sugeng riyadi 1443 H. Mugi gusti Allah ngapura sedaya kalepatan kula lan panjenengan sedaya. Taqaballahu mina wa minkum.
 19. Kulo ngaturaken sembah sungkem dumateng panjenengan sedaya, nyuwun pangapunten maring kelepatan, mugi-mugi kito sedoyo kanugrahan jatining fitrah saking Gusti Allah, wilujeng Idulfitri.
 20. Mbok bilih kulo nate nglarani manahipun jenengan kulo aturaken pangapunten. Mugi gusti tansah maringi kita sedaya anugrahipun ing dinten riyadi menika.
 21. Ngaturaken Sugeng Riyadi 1443 H. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan lair tumusing batos. Mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi berkah wilujeng saha sih wilasa dhumateng kula dalah panjenengan sami, lan tansah sehat bagas waras sedayanipun. Amin.
 22. Sedulurku kang banget daktresnani. Sing gedhe pangapuramu, awit kahanan, aku durung bisa sowan sapatemon. Nyuwun lega lilamu, aku ngaturake Sugeng Riyadi 1443 H. Sepira gedhene salah luputku marang sliramu, muga-muga lebur ing dina kebak berkah iki. Muga-muga Gusti Allah tansah paring berkah kawilujengan saha sih wilasa tumrap kita sedaya. Amin.
 23. Ing pekarangan ana wit duren, Ing kebon ngarep ana mlathi, Sugeng Idulfitri kanggo panjenengan, Wong sing tansah ana ing ati.
 24. Lunga mudik nggawa atusan meri, karo prau mudhun kadohan nahan rindu, Sugeng Idulfitri kanggo kanca sejati, rasa kangenku ana ing angete awakmu.
 25. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, tansah jejer kaya sedulur kembar. Aku sing wis tau nglaraake atimu, njaluk samudra pangapuramu kang jembar.
 26. Srengenge Idulfitri anggawa pangarep-arep, silaturahim kanggo lantaran rumakete ati. Kita sedaya caos pangapura kanthi mantep, nglaleake kalepatan liyan gawe tentreme ati.
 27. Mlaku-mlaku ning Malioboro, menawi sayah numpak becak luwih sekeca, Sugeng riyadi kagem panjenengan sedaya, Sagung kalepatan nyuwun diparingi pangapura.
 28. Gunung Merapi rupane biru, dicedaki dadi ijo wit-witan cemara, menawi kula gadhah keliru, nyuwun agenging samudra pangapura.
 29. Mangan sega karo jangan, kanggo klambi sing apik, sugeng lebaran, mangga pada ngapura kanggo urip sing luwih apik.
 30. Telu papat bocahe nelayan, mangkat menyang alas saiki, niat saka ati kanggo salaman, muga-muga diwenehake ing Lebaran saiki.

*Jika artikel ini bermanfaat, silakan dishare kepada saudara, sahabat dan teman-temanmu.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*