30 Ucapan Selamat Idulfitri dalam Bahasa Sunda, Cocok untuk Saling Bermaafan

Selamat IdulFitri. (kalderanews.com)
Selamat IdulFitri. (kalderanews.com)
Sharing for Empowerment

JAKARTA, KalderaNews.com – Inilah 30 ucapan Selamat Idulfitri dalam bahasa Sunda yang penuh makna dan cocok untuk saling bermaafan di hari yang fitri.

Perayaan Idulfitri merupakan saat yang penuh berkah bagi umat Muslim di seluruh dunia.

Ketika Ramadan berakhir, suasana gembira menyambut Hari Raya Idulfitri pun menghiasi setiap sudut.

Tak lupa, saling bermaafan dan berbagi kebahagiaan menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan ini.

BACA JUGA:

Nah, inilah 30 ucapan Selamat Idulfitri dalam bahasa Sunda yang cocok untuk saling bermaafan.

 1. Wilujeng boboran siam 1445 H (Artinya: Selamat Idulfitri 1445 H)
 2. Kumargi nuju boboran siam, abdi nyuhunkeun pangapunten anu sa ageung-ageung na bilih aya lepat ka anjeun sadaya. (Artinya: Di hari raya Idulfitri, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan pada kamu semua)
 3. Wilujeng Idulfitri 1445 H, sim kuring neda dihapunten bilih aya kalepatan anu matak ngarahetkeun kana manah. (Artinya: Selamat Idulfitri 1445 H, saya meminta dimaafkan jika akan kesalahan yang membuat sakit hati)
 4. Kedaling rasa nu pinuhku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meunpeung wanci can mustari. Wilujeng boboran siam 1445 H. (Artinya: Ingin kusampaikan rasa yang penuh dengan yang memenuhi hati, kuungkapkan rasa yang mendalam hingga terasa penuh, selagi sudah tiba waktunya. Selamat Lebaran 1445 H)
 5. Wening galih nu diparim jembar mana nu dipilampah. Wilujeng boboran siam 1445 H, kalayan neda panapunten tina samdayaning kalepatan. (Artinya: Kebeningan dan kelapangan hati yang diharap untuk memaafkan. Selamat Idulfitri 1445 H, mohon maaf dari semua kesalahan)
 6. Sadaya jalmi tiasa ngiring boboran, tapi teu sadaya jalami tiasa ngiring Idulfitri. Mun kitu na abdi nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan. (Artinya: Semua orang bisa ikut lebaran, tapi tidak semua orang bisa ikut Idulfitri. Meski begitu, saya meminta dimaafkan semua kesalahan.)
 7. Bilih aya tutur saur kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran siam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng batin. (Artinya: Jika ada tutur kata saya yang tidak terukur, bahasa yang terselip. sikap yang tidak enak, selamat Idulfitri mohon maaf atas segala kesalahan lahir dan batin)
 8. Wilujeng sasi siam neda sih hapunten samudaya kalepatan nu dihaja sinareng henteu dihaja, mugia ibadah urang salawasna aya dina kamulyaan gusti Allah. (Artinya: Selamat Idulfitri, mohon maaf atas semua kesalahan baik yang disengaja atau tak disengaja. Semoga ibadah kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT)
 9. Bersih galih nu dipamrih jembar mana nu diseja mugi agung cukup lumur neda kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin, wilujeng boboram siam. (Artinya: Kebersihan dan kelapangan hati yang diharap, semoga bisa memaafkan dari segala hilaf lahir dan batin. Selamat Lebaran)
 10. Sugrining runtah kalepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silaturahmi. Wilujeng boboram siam. (Artinya: Beribu salah dan perih yang pernah tertoreh dalam hati, semoga terhapuskan oleh silaturahmi. Selamat Idulfitri)
 11. Sora dulag téh bet siga geterna jajantung geuning. Geter jajantung nu kahudang ku sora takbir lebaran. Ulah teu ngahampura nya kana sagala kalelepatan jeung kaluluputan kuring. Minal aidin wal faidzin. (Artinya : Suara bedug bertalu, ternyata seperti getarnya detak jantung. Getar jantung yang tergugah oleh suara takbir lebaran. Jangan sampai gak memaafkan atas segala kesalahan Saya ya, minal aidin wal faidzin)
 12. Wilujeng lebaran, hampura lahir tumekaning batin nya. Muga saum tur ibadah urang ditampi ku Robbul’alamin. (Artinya : Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa dan ibadah kita diterima Allah)
 13. Bakal ditarima sotéh saum tur ibadah urang ku Alloh, lamun papada urang geus islah papada ngaluberkeun dosa atawa dosa. Hampura-nya, tina rupa-rupa kasalahan nu karasa atawa henteu karasa. Minal aidin wal faidzin, muga urang salawasna aya dina rido Gusti. (Artinya : Allah bakal menerima ibadah kita, kalau antara kita sudah saling memaafkan satu sama lain. Maaf ya, dari segala khilaf dan dosa, baik yang terasa maupun tak terasa. Minal aidin wal faidzin, semoga kita semua selalau ada dalam ridla Allah)
 14. Galindengna takbir lebaran sapeupeuting, bet asa ngageurihan haté. Ras inget kana salah jeung dosa papada urang. Hampura-nya, Minal aidin walfaidzin, wilujeng boboran. (Artinya: Alunan suara takbir semalaman, terasa menyayat hati. Teringat atas segala salah dan dosa antara kita. Mohon maaf ya, minnal aidin wal faidzin)
 15. Wilujeng lebaran sohib, hampura lahir batin-nya. Ulah ngadakwa jaga engké di ahérat alatan di dunya urang can kungsi islah. Minal aidin wal faizin taqobbalallohu minna waminkum. (Artinya: Selamat lebaran sahabat, maaf lahir batin ya. Jangan sampai mendakwa kelak di akhirat karena di dunia kita tak pernah berislah. Minnal aidin wal faidzin, taqobbalallahu minna wamnikum)
 16. Wilujeng Boboran Siam 1 Syawal 1445 Hijriah (Artinya: Selamat memperingati Hari Suci Idulfitri 1 Syawal 1445 Hijriah).
 17. Sih hapuntenna anu kasuhun boh bilih aya kalelepatan-kaluluputan anu henteu karaos. (Artinya: Di Hari Fitri 1 Syawal 1445 H, kami memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekhilafan yang mungkin tanpa sengaja telah kami lakukan)
 18. Tawakup anu kasuhun, tumali Boboran Siam 1 Syawal 1445 H. (Artinya: Marilah kita lupakan segala kesalahan yang mungkin kita lakukan selama ini. Selamat Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1445 H)
 19. Mugia pangersa Bapa miwah kulawarga ngalubarkeun sakumna kalepatan abdi sadaya. (Artinya: Di hari fitri sekarang ini, mari kita saling memaafkan. Selamat berlebaran)
 20. Tawakuf anu kasuhun tina sugrining kalelepatan-kaluluputan abdi sadaya. Wilujeng Boboran Siam. (Artinya: Mohon maaf dari segala kesalahan saya semua. Selamat Lebaran Idulfitri)
 21. Tayya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi panjajap catur, lintang ti kedalna ucapan ‘Wilujeng boboran Siam’ neda dihapunten lahir tumekanin batin. (Artinya: Gak ada bahasa yang bisa disusun, gak ada kata yang bisa jadi penghantar kata, hanya keluar ucapan ‘selamat Idulfitri’ mohon maaf lahir dan batin)
 22. Sugrining runtah kalepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silahturahi. Wilujeng boboran Siam 1445 H. Taqobalallahu minaa waminkum. (Artinya: segala kesalahan di hati, sakit hati semoga terhapus dengan silaturahmi. Selamat Idulfitri 1445 H Taqobalallahu minaa waminkum)
 23. Sadaya jalmi tiasa ngiring Lebaran, tapi teu sedaya jamli tiasa ngiring Idulfitri, mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idulfitri, wilujeng boboran siam 1445 H. Hapunten samudaya kelapatan. (Artinya: semua orang bisa ikut lebaran, tapi gak semua orang bisa ikut merayakan Idulfitri, semoga kita termasuk yang bisa ikut Idulfitri, selamat Idulfitri 1445 H, Mohon maaf atas semua kesalahan.)
 24. Kedaling rasa nu pinuhku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari. (Artinya: Mengeluarkan unek-unek hati, kita saling memaafkan, menguatkan dengan penuh sujud mumpung belum waktunya)
 25. Wening galih nu diparih, jembar mana nu dipilampah. Wilujeng bobotan Siam 1445 H, kalayan neda panapunten tina samdayaning kalepatan. (Artinya: membersihkan hati yang diminta, luas hati yang dijalani, selamat Idulfitri 1445 H dengan sengaja dan minta maaf dari segala kesalahan)
 26. Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan hapunten nu kasuhun. (Artinya: Saya harap cukup untuk menyebarkan kata maaf jika ada kesalahan, tidak peduli berapa banyak yang Anda katakan, Anda akan dimaafkan atas semua kesalahannya)
 27. Bilih kantos kasisit kana ati, kapancah kalengkap ucap, kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhuhn. Hapunten sadaya kalepatan. Wilujeng boboran. (Artinya: Dia tahu bahwa dia selalu dekat dengan hatinya, ketika dia penuh dengan kata-kata, janggutnya penuh catur, tawakufnya murni. Maaf untuk semua kesalahan)
 28. Sugrining runtah kelepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silahturahmi. Wilujeng boboran Siam 1445 H. Taqqobalallahu minna waminkum. (Artinya: Menyingkirkan rasa bersalah di hati, rasa sakit hati, semoga diisi dengan persahabatan. Selamat ulang tahun Siam 1445 H. Taqqoballahu minna waminkum)
 29. Bilih aya tutur saur kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran Siam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng batin. (Artinya: Mengetahui bahwa ada kata-kata yang tidak pantas, bahasa yang tidak pantas, perilaku yang tidak pantas, selamat datang di keluarga siam, saya mohon maaf atas semua kesalahan lahir dan batin)
 30. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. Wilujeng boboran Siam. (Artinya: Di penghujung hari, sawi meninggalkan musim utama, mensucikan penyakit hati, kembali ke kano suci, dan meminta maaf atas segala kesalahan lahir dan pancaran batin. Semoga berhasil Siam)

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmuTertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*