Kumpulan Ucapan Idulfitri 2022 Dalam Bahasa Sunda yang Penuh Makna Mendalam
Ucapan Idulfitri. (Ist.)
Ucapan Idulfitri. (Ist.)

JAKARTA, KalderaNews.com – Hari Raya Idulfitri alias Lebaran tinggal menunggu hari. Kemungkinan kita akan merayakan Lebaran bersama pada Senin, 2 Mei 2022.

Momen Idulfitri menjadi saat yang tepat untuk saling berbagi kegembiraan sekaligus saling bermaaf-maafan, baik secara langsung tatap muka ataupun melalui media sosial.

BACA JUGA:

So, inilah kumpulan lengkap inspirasi ucapan Idulfitri dalam bahasa Sunda yang bisa kamu bagikan kepada kerabat, sahabat, teman, atau tetangga dekat melalui media sosial:

 1. Wilujeng lebaran Lur, hampura lahir tumekaning batin nya. Muga saum tur ibadah urang ditampi ku Robbul’alamin.
 2. Bakal ditarima sotéh saum tur ibadah urang ku Alloh, lamun papada urang geus islah papada ngaluberkeun dosa atawa dosa. Hampura-nya, tina rupa-rupa kasalahan nu karasa atawa henteu karasa. Minal aidin wal faidzin, muga urang salawasna aya dina rido Gusti.
 3. Sora dulag téh bet siga geterna jajantung geuning. Geter jajantung nu kahudang ku sora takbir lebaran. Ulah teu ngahampura nya kana sagala kalelepatan jeung kaluluputan kuring. Minal aidin wal faidzin.
 4. Wilujeng lebaran sohib, hampura lahir batin-nya. Ulah ngadakwa jaga engké di ahérat alatan di dunya urang can kungsi islah. Minal aidin wal faizin taqobbalallohu minna waminkum.
 5. Galindengna takbir lebaran sapeupeuting, bet asa ngageurihan haté. Ras inget kana salah jeung dosa papada urang. Hampura-nya, Minal aidin walfaidzin, wilujeng boboran.
 6. Wilujeng sasih boboran. Neda dihapunten samudaya kalepatan, nu dihaja sinareng henteu dihaja. Mugia ibadah urang salawasna aya dina kamulyaan. Aamiin ya Rabbal’alamiin. Taqabballohu minna wa minkum.
 7. Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara nu satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. Minnal aidzin wal Faidzin
 8. Jati Diri nu suci rasa jiwa anu tanpa noda, mugia sing ngajadi disarengan ku imantaqwa nu antukna nunda kanyaah nyimpen kadeudeuh silih hampura ka papada jalma. Panuhun hapunten sadaya. Taqabbalallaahu minnaa wa minkum, taqabbal yaa kariim.
 9. Wilujeng mayunan sasih Syawal (Idulfitri), Bilih aya langkung saur bahe carek, kaciwit kulit kabawa daging, tunggul dirurut catang dirumpak, nyungkelit ati teu geunah manah. Mundut pangampura.
 10. atidiri nu suci rasajiwa anu tanpa noda, mugia sing ngajadi disarengan ku imantaqwa nu antukna nunda kanyaah nyimpen kadeudeuh silih hampura kapapada jalma. Panuhun sihapunten sadaya. Wilujeng sasih lebaran, Taqabbalallaahu minnaa wa minkum taqabbal yaa kariim, wa ja’alanaallaahu wa iyyaakum minal ‘aaidin wal faaiziin wal maqbuulin kullu ‘ammin wa antum bi khair.
 11. Bilih aya luhur saur bahe carek, tutur nu teu kaukur, laku-lampah nu teu merenah dugi ka ngaraheutkeun manah. Di bulan nu pinuh barokah ieu hayu urang silih lubarkeun silih hapunten lahir batin. Hayu urang mapag sasih Aidil Fitri kabungahan tur kaikhlasan.
 12. Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara nu satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. Wilujeng boboran Siam, Minnal aidzin wal Faidzin
 13. Tayya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi panjajap catur, lintang ti kedalna ucapan ‘Wilujeng boboran Siam’ neda dihapunten lahir tumekanin batin.
 14. Sugrining runtah kalepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silahturahi. Wilujeng boboran Siam 1443 H. Taqobalallahu minaa waminkum.
 15. Sadaya jalmi tiasa ngiring Lebaran, tapi teu sedaya jamli tiasa ngiring Idul Fitri, mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri, wilujeng boboran siam 1443 H. Hapunten samudaya kelapatan.
 16. Kedaling rasa nu pinuhku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari.
 17. Wening galih nu diparih, jembar mana nu dipilampah. Wilujeng bobotan Siam 1443 H, kalayan neda panapunten tina samdayaning kalepatan.
 18. Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan hapunten nu kasuhun.
 19. Bilih kantos kasisit kana ati, kapancah kalengkap ucap, kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhuhn. Hapunten sadaya kalepatan. Wilujeng boboran.
 20. Sugrining runtah kelepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silahturahmi. Wilujeng boboran Siam 1443 H. Taqqobalallahu minna waminkum.
 21. Bilih aya tutur saur kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran Siam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng batin.
 22. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. Wilujeng boboran Siam.
 23. Ngeunteung na raga katineung, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa, breh bula pangharepan geus lekasa poe fitri nembongan. Neda sihapunten.
 24. Wilujeng boboran Siam 1443 H. Minal Aidin wal faizin. Mugi barokah Ramadhan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan.
 25. Kedaling rasa nu pinuhku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meunpeung wanci can mustari.

*Jika artikel ini bermanfaat, silakan dishare kepada saudara, sahabat dan teman-temanmu.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*