20 Ucapan Idul Fitri Syahdu dalam Bahasa Sunda di Masa Pandemi Corona

Kebaya Sunda

JAKARTA, KalderaNews.com – Hari Raya Idul Fitri 1441 H atau Lebaran 2020 terasa istimewa karena dirayakan di tengah pandemi Covid-19 (Corona).

Salah satu tradisi wajib yang masih bisa dilakukan adalah mengucapkan selamat Idul Fitri dan meminta maaf secara daring atau virtual.

BACA JUGA:

Berikut ini 20 ucapan Idul Fitri syahdu dalam bahasa Sunda yang bisa diucapkan di tengah pandemi Covid-19 (Corona):

 1. Tanpa raos parantos sasih bulan urang ngalaksanakeun ibadah puasa sareng sunah. Ayeuna mangrupikeun waktuna urang kedah ngaleupaskeun ieu bulan anu rahayu kalayan harepan. Kuring ngarepkeun dina taun ieu urang bakal dibere kasempetan pikeun nyumponan sareng ngalaksanakeun ramadan. Bagja Idul Fitri!.
 2. Batin nu usik nyaliksik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut kalindu qalbu, mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. Wilujeng boboran Siam 1441 H. Hapunten samudaya kalepatan.
 3. Lamun kecap-kecap menyakiti, nalika kalakuan diri cilaka, sareng kotor jiwa ngehina diri. Teras dina bulan suci ieu kuring ngaharepkeun Idul Fitri anu bahagia, hapunten secara fisik sareng mental. Sabulan urang ngajalankeun puasa sasarengan sareng sunna, tangtosna pikeun janten jalma anu mulya. Ku sabab, dina dinten suci ieu kuring ngaharepkeun Idul Fitri.
 4. Bilih kantos kasisit kana ati, kapancah kalengkah ucap, kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhun. Hapunten sadaya kalepatan. Wilujeng boboran.
 5. Selamat Idul Fitri, muga-muga ibadah anu parantos dilakukeun salami 1 sasih katampi ku Allah SWT sareng nampi berkah. Kuring miharep urang bakal pendak di bulan Ramadan taun hareup sareng taun hareup, aamiin. Hate beurat ieu ngantepkeun bulan suci anu mangrupikeun bulan Ramadan. Mugi ibadah anu ku urang dilakukeun kamari ditampi sareng diberkahan ku Allah SWT, aamiin.
 6. Bagja Idul Mubarak kuring nyarios, punten secara fisik sareng mental upami aya kesalahan anu dihaja atanapi teu dihaja. Nalika manah bersih ngajalankeun segala ibadah dina bulan suci, maka dina dinten fitri ieu kuring nyarios taqabbalallahu minna waminkum taqabbal ya karim. Bagja Idul Fitri, punten secara fisik sareng mental
 7. Taya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi pangjajap catur, lintang ti kedalna ucapan “Wilujeng boboran Siam” neda dihapunten lahir tumekaning batin.
 8. Bilih kantos kasisit sebit kapancah kaléngkah ucap, tina galih sareng manah nu setra. Seja nyanggakeun “Wilujeng boboran Syiam 1441 H”. Neda sihapunten lahir sinareng batin.
 9. Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari.
 10. Bersih galih nu diperedih, léah mana nu diseja, dina ieu fitri kiwari, wanci nu mustari susuci diri nyanggakeun hapunten nu kasuhun.
 11. Wening galih nu dipamrih, jembar manah nu dipilampah. Wilujeng boboran Siam 1441 H, kalayan neda pangapunten tina samudayaning kalepatan.
 12. Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan. wilujeng boboran siam Bersih galih nu diperedih, leah mana nu diseja, dina ieu fitri kiwari, wanci nu mustari susuci diri nyanggakeun hapunten nukasuhun
 13. Sora bedug meupeus layung, nyingraykeun lalangsé langit, ngucurkeun cai suci nu nyarakclak minuhan umat. Taqobalallohu mina waminkum. Neda sihapunten samudayaning kalepatan.
 14. Medal tina sugrining kaweningan galih, diwuwuh karumaosan ucap lampah teu merenah, aya pamundut nu saéstu, salira wening galih jmbar manah, kersa ngahapunten.
 15. Upami cahaya tos hibar, gumiwang fajar sinangling dina sabar. Sasasih ngadalian nafsu akbar, tos dugi ka wanci rajaning bagja. Hapunten samudayaning kalepatan.
 16. Ngeunteung na raga katineung, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa, breh bulan pangharepan geus lekasan poe fitri nembongan. Neda sihapunten”
 17. Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, réka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran Siam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng batin.
 18. Ngahaturakeun wilujeng boboram Siam 1 Syawal 1441 H, bilih kantos nyungkelit dina ati, tugenah dina manah, kasiku catur, katajong omong ku pribados, mugi rido ngahapunten samudaya kalepatan.
 19. Tina ati nu wening tur iklas, simkuring neda hapuntenna, rumaos diri sakapeung sok kaancikan ieu aing uyah kidul. Dina dintenan nu fitri ieu, urang silih lubarkeun kalepatan. Wilujeng boboran siam 1441 H.
 20. Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran shiam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*